Tìm hiểu về đạp xe đường dài

Thường xuyên đọc tin liên quan đến đạp xe đường dài, có người đã đạp chặng đường Tứ Xuyên-Tây Tạng…