Xử lý tai nạn khi đạp xe đạp địa hình

Thực sự chúng tôi không thích là người sống sót sau tai nạn khi đi xe đạp địa hình , nhưng…