Ấn tượng đầu tiên về xe đạp Woodstock

Sau khi mở hộp xe đạp , tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy chiếc xe đạp địa hình nhập…