Các bước kiểm tra xe đạp trẻ em

Trước khi đi ra ngoài, việc kiểm tra, đảm bảo xe đạp trẻ em của bạn đã sẵn sàng và…