Hiện nay đang thịnh hành “ngôn ngữ tay khi đạp xe”, bạn có thể dùng không ?

Biên tập viên báo Vũ Hán Evening News : “Xin chào, tôi là giáo viên và là độc giả trung…