Những điều giúp bạn thay đổi quan điểm về đạp xe

Đối với người bên trong không gian, một lối mở là lối ra từ không gian hiện tại, nhưng đối…