Một số xe đạp có hình thức đẹp nhất

Gần đây, hoạt động bình chọn “Đảm nhiệm nhan sắc xe đạp đẹp nhất 2018 của MeiQi” do MeiQi tổ chức thực sự rất căng thẳng…