Xe đạp địa hình nào phù hợp với bạn

Khi chiếc xe đạp địa hình Rothan về đến nơi, L (gần 2 tuổi rưỡi) còn khá nhỏ so với…