Phân biệt các loại xe đạp

Xe đạp được coi là một trong những phương tiện di chuyển chính từ xưa đến nay. Ngày nay, xe…