Chuyến đi đầu tiên

Hôm nay Tim và tôi đã gặp nhau tại ngân hàng SunTrust, phải di chuyển từ lúc 6 giờ sáng…