Ấn tượng đầu tiên về xe đạp Fezzari Wiki Peak Comp

Mới hôm qua, tôi đã có cơ hội test thử chiếc xe Fezzari Wiki Peak Comp trên đường phố và…