Những người đi xe đạp trưởng thành cần biết lúc nào nên gấp xe đạp lại

NEW JERSEY TRANSIT không cho phép người đi xe đạp gấp mang xe của họ lên tàu trong giờ cao…