Xe đạp gấp dành cho trẻ em

Ngày càng có nhiều bạo chúa địa phương. Cá nhân, nhiều nhãn dán xe đạp xuất hiện trên đường, vì…