Đi tìm một chiếc xe đạp toàn diện

Trong nghiên cứu về phương diện khí động học, Giant không bao giờ bị tụt lại phía sau, nhóm nghiên…