Sự hình thành của ngành công nghiệp xe đạp trẻ em

Nhật Bản là một nước có nền sản xuất công nghiệp hiện đại hàng đầu thế giới. Sản xuất xe…