Hướng dẫn sử dụng xe đạp địa hình leo núi

Tôi đã thấy câu hỏi này khá nhiều lần, và nó là một câu hỏi hay. Ý tôi là, không…