Độ tuổi và kích thước xe (phần 2)

Ngoài việc lựa chọn xe đạp theo lứa tuổi  theo kích cỡ cơ thể hoặc độ tuổi, thực chất để đơn…