SIDI ra mắt giày đi xe đạp địa hình

Giày đi xe đạp địa hình đường bộ SIDI Genius rất cổ điển. Nó đã có trong dòng sản phẩm…