Sau một thời gian sử dụng xe đạp điện Nhật Bản

Rất nhiều thành viên lãnh đạo của NISHIKI Nhật Bản thường xuyên đi trên những chiếc Xe đạp điện do…