Những rắc rối hay gặp khi đạp xe leo núi

Đạp xe leo núi rất tuyệt vời, nhưng cũng có một số khía cạnh của nó rất khó chịu, hãy…