Công nghệ chế tạo khung xe đạp

Về lý do tại sao khung của Giant thường sử dụng nhôm 6000 hoặc 6011. Điều này là do công…