Cách cho trẻ đi xe đạp trẻ em an toàn

1. Kiểm tra xem có gì cần lắp ráp nữa hay không Một số xe cân bằng cần được lắp…