Sự phát triển của phuộc trước xe đạp địa hình

Trong thế giới của XC, RockShox Reba có thể được mô tả như một phuộc trước cổ điển, luôn có…