Tìm hiểu công nghệ yên xe đạp in 3D

Gần đây, Specialized trong “Dự án Project Black” đã loại bỏ chất độn bọt khỏi đệm S-Works Power và thay…