Phanh tay xe đạp trẻ em. An toàn khi đạp xe đạp trẻ em

Tại 1 số nơi, phanh chân từ lâu đã là tiêu chuẩn cho xe đạp trẻ em . Có 1 số…