Chiếc xe đạp trẻ em cần có cho trẻ

Tôi đánh cược với các bạn: Tôi cược là tôi đã tìm thấy chiếc xe đạp trẻ em tuyệt vời…