Phát triển nhóm cơ nằm bên trong xương chậu để cải thiện khả năng đạp xe của bạn

Hip flexors là một nhóm cơ giúp cải thiện khả năng đạp xe nằm bên trong xương chậu của bạn,…