Nếu ví đạp xe như một trò chơi

Nhiều người nói rằng, chúng ta đang chơi trò chơi mang tên “OL trái đất”, đạp xe giống như một…