Giá xăng tăng ảnh hưởng đến cuộc sống người dân

Hôm nay,Giá xăng tăng lên ba đô la một gallon chỉ trong một thời gian như là một cú đánh vào…