Tại sao người Nhật thích đi xe đạp

Người Nhật có mức sống vật chất cao và là một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới….