Mua xe đạp tiết kiệm nhất cho bạn

Tôi nói rằng vì cần phải giảm chi phí, tại sao không chỉ đơn giản sử dụng đĩa 140mm sau…