Một số tay đua xe đạp đường trường

Ai là người lái xe nổi tiếng nhất năm 2017 của Santa Cruz Syndicate?