Cách đạp xe đạp trẻ em không bánh phụ

Phương pháp truyền thống dạy trẻ em cách đi xe đạp là chờ cho đến khi trẻ làm chủ được…