Trải nghiệm đi xe đạp công cộng ở Nhật

Nhắc đến việc đi xe đạp công cộng ở Nhật Bản trước tiên phải nói về môi trường đi xe…