Quy tắc chung khi đạp xe ở Nhật Bản

Nhắc đến xe đạp, ngay từ những năm 1980, Trung Quốc đã được gọi là “Vương quốc xe đạp” trên…