Lời khuyên cho người mua xe đạp địa hình

Đối với xe đạp, càng đắt càng tốt. Nhưng đối với bạn, điều này là không đúng, giống như đi…