Gia nhập bộ môn xe đạp leo núi

Nói đến việc gia nhập hàng ngũ, tôi phải bắt đầu từ chiếc xe đầu tiên cách đây mười năm,…