Loại xe đạp nào tốt nhất dành cho bạn?

Tôi đã sử dụng tất cả, từ xe đạp đường phố, xe đạp leo núi đến xe đạp địa hình…