Bọt làm sạch phanh đĩa cho xe đạp

Phanh, là một trong những bộ phận quan trọng nhất của xe đạp, đóng vai trò là phanh và bảo…