Xe đạp du lịch tại Hà nội

Hãy lưu ý rằng đây là mô tả một ngày điển hình của những chuyến du lịch tự túc hoặc…