Lịch sử hình thành của xe đạp trẻ em

Xe đạp đã có hơn 200 tuổi – sau đây là câu chuyện mà một chiếc tủ bằng gỗ được…