Lịch sử xe đạp trẻ em. Phân loại xe đạp trẻ em

Con nhỏ của bạn đã làm chủ một chiếc xe đạp cân bằng hay muốn tháo các bộ ổn định…