Những lầm tưởng về xe đạp trẻ em

Có 1 chiếc xe đạp bất kỳ vẫn hơn là không có, nhưng không phải tất cả xe đạp đều…