Làm thế nào để làm sạch, bảo dưỡng khóa xe đạp leo núi?

Khóa xe đạp mang lại rất nhiều tiện lợi cho những người đạp xe đạp: chẳng hạn như dán tem ổn…