Cách vệ sinh mũ bảo hiểm xe đạp địa hình

Các bạn cùng đạp xe có phải cũng giống tôi không, sau khi đạp xe đạp địa hình về liền…