Đặc điểm kỹ thuật đạp xe đạp đầu tiên

Theo báo cáo của Mạng tin tức Hoa Kiều mới ở Nhật Bản vào ngày 29 tháng 3, số lượng…