Hướng dẫn bé leo núi với xe đạp trẻ em

Nếu bạn là một người đi xe đạp leo núi, và bạn biết được niềm vui khi đạp xe là…