Các tai nạn có thể xẩy ra khi sử dụng xe đạp địa hình

Đạp xe đạp địa hình sẽ gây ra bệnh liệt dương? Theo nghiên cứu của Mĩ: chức năng tình dục…