Con đường trưởng thành cùng chiếc xe đạp

Từ sở thích của tuổi mới lớn, nó vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, đạp xe đã trở thành…