Cuộc đua xe đạp địa hình. Kỹ năng về xe đạp địa hình

Chuẩn bị tinh thần và thể chất cho một cuộc đua xe đạp leo núi Vậy đâu là những kỹ…